برگزاری کارگاه افزایش توانمندی های اعضای هیات علمی دانشگاه تهران

برگزاری کارگاه افزایش توانمندی های اعضای هیات علمی دانشگاه تهران


پیرو مصوبه کمیتهی برنامهریزی و نظارت بر طرح افزایش توانمندیها و شایستگیهای حرفهای اعضای هیأت علمی و مدیران، کارگاه طراحی تدریس و اجرای دورهی برخط (روش یادگیری الکترونیکی) شامل طراحی تدریس، تئوریهای یادگیری، یادگیری دانشجو محور و فعالیتمحور، اجرای دوره به صورت برخط، اجرای کلاس معکوس، اجرای یادگیری تلفیقی و ساخت ویدئوی پیشرفته آموزشی سامانه مدیریت یادگیری توسط مرکز یادگیری الکترونیکی طراحی و با همکاری مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه اجرا می شود.

 

این کارگاه شامل 5 دوره می باشد که جهت اطلاع از جزئیات ثبت نام در دوره ها، مدت زمان برگزاری هر دوره، عناوین و سرفصل ها به اطلاعیه مندرج در صفحه  http://mooc.ut.ac.ir/course/view.php?id=141  مراجعه کنید.

 

 


آخرین اخبار

راهنما ها و دستورالعمل های نیمسال تحصیلی 3991

راهنما ها و دستورالعمل های نیمسال تحصیلی 3991

برگزاری سومین دوره توانمندسازی کارشناسان در اجرای روش های نوین یادگیری

برگزاری سومین دوره توانمندسازی کارشناسان در اجرای روش های نوین یادگیری

برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری

برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری

برگزاری دوره بین المللی آموزش زبان فارسی پردیس بین المللی کیش با همکاری مرکز

برگزاری دوره بین المللی آموزش زبان فارسی پردیس بین المللی کیش با همکاری مرکز

نمایش 1 - 4 از 22 نتیجه
آیتم در هر صفحه 4
از 6