برگزاری کارگاه افزایش توانمندی های اعضای هیات علمی دانشگاه تهران

پیرو مصوبه کمیتهی برنامهریزی و نظارت بر طرح افزایش توانمندیها و شایستگیهای حرفهای اعضای هیأت علمی و مدیران، کارگاه طراحی تدریس و اجرای دورهی برخط (روش یادگیری الکترونیکی) شامل طراحی تدریس، تئوریهای یادگیری، یادگیری دانشجو محور و فعالیتمحور، اجرای دوره به صورت برخط، اجرای کلاس معکوس، اجرای یادگیری تلفیقی و ساخت ویدئوی پیشرفته آموزشی سامانه مدیریت یادگیری توسط مرکز یادگیری الکترونیکی طراحی و با همکاری مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه اجرا می شود.

 

این کارگاه شامل 5 دوره می باشد که جهت اطلاع از جزئیات ثبت نام در دوره ها، مدت زمان برگزاری هر دوره، عناوین و سرفصل ها به اطلاعیه مندرج در صفحه  http://mooc.ut.ac.ir/course/view.php?id=141  مراجعه کنید.

 

 


آخرین اخبار

برگزاری دوره بین المللی آموزش زبان فارسی پردیس بین المللی کیش با همکاری مرکز

برگزاری دوره بین المللی آموزش زبان فارسی پردیس بین المللی کیش با همکاری مرکز

حضور مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران در کنفرانس بین المللی ICERI2019 کشور اسپانیا

حضور مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران در کنفرانس بین المللی ICERI2019 کشور اسپانیا

شروع نیمسال تحصیلی 1-99-98 و نحوه ورود دانشجویان ورودی سال 98

شروع نیمسال تحصیلی 1-99-98 و نحوه ورود دانشجویان ورودی سال 98

عضویت مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام (CINVU)

عضویت مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام (CINVU)

نمایش 1 - 4 از 19 نتیجه
آیتم در هر صفحه 4
از 5