برگزاری کارگاه افزایش توانمندی های اعضای هیات علمی دانشگاه تهران

پیرو مصوبه کمیتهی برنامهریزی و نظارت بر طرح افزایش توانمندیها و شایستگیهای حرفهای اعضای هیأت علمی و مدیران، کارگاه طراحی تدریس و اجرای دورهی برخط (روش یادگیری الکترونیکی) شامل طراحی تدریس، تئوریهای یادگیری، یادگیری دانشجو محور و فعالیتمحور، اجرای دوره به صورت برخط، اجرای کلاس معکوس، اجرای یادگیری تلفیقی و ساخت ویدئوی پیشرفته آموزشی سامانه مدیریت یادگیری توسط مرکز یادگیری الکترونیکی طراحی و با همکاری مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه اجرا می شود.

 

این کارگاه شامل 5 دوره می باشد که جهت اطلاع از جزئیات ثبت نام در دوره ها، مدت زمان برگزاری هر دوره، عناوین و سرفصل ها به اطلاعیه مندرج در صفحه  http://mooc.ut.ac.ir/course/view.php?id=141  مراجعه کنید.

 

 


آخرین اخبار

شروع نیمسال تحصیلی 1-99-98 و نحوه ورود دانشجویان ورودی سال 98

شروع نیمسال تحصیلی 1-99-98 و نحوه ورود دانشجویان ورودی سال 98

عضویت مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام (CINVU)

عضویت مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام (CINVU)

سامانه های مدیریت دانش هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها

سامانه های مدیریت دانش هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها

برگزاری کارگاه مهارت های تدریس برخط ویژه مدرسین موسسه لغت نامه دهخدا

برگزاری کارگاه مهارت های تدریس برخط ویژه مدرسین موسسه لغت نامه دهخدا

نمایش 1 - 4 از 17 نتیجه
آیتم در هر صفحه 4
از 5