برگزاری سومین دوره توانمندسازی کارشناسان در اجرای روش های نوین یادگیری

برگزاری سومین دوره توانمندسازی کارشناسان در اجرای روش های نوین یادگیری


 

با توجه به انتخاب و تداوم بهره مندی از روش یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تهران در شرایط حاضر و نیاز جدی به ارائه خدمات پشتیبانی به استادان و دانشجویان در جهت افزایش بهره وری این روش، بر اساس مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه تهران سومین دوره الکترونیکی برای کارشناسان و رابطان دانشکده ها و پردیس ها، با عنوان "توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روش  های نوین یادگیری"  توسط مرکز مدیریت دانش و یادگیری الکترونیکی و با همکاری "مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه" از 9 اسفند ماه 99 تحت سامانه موک دانشگاه تهران، آغاز می شود. در این دوره 75 نفر از کارشناسان پردیس ها و دانشکده ها آموزش های لازم در زمینه روش های نوین پشتیبانی و اجرای یادگیری الکترونیکی دریافت می نمایند

.


آخرین اخبار

راهنما ها و دستورالعمل های نیمسال تحصیلی 3991

راهنما ها و دستورالعمل های نیمسال تحصیلی 3991

برگزاری سومین دوره توانمندسازی کارشناسان در اجرای روش های نوین یادگیری

برگزاری سومین دوره توانمندسازی کارشناسان در اجرای روش های نوین یادگیری

برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری

برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری

برگزاری دوره بین المللی آموزش زبان فارسی پردیس بین المللی کیش با همکاری مرکز

برگزاری دوره بین المللی آموزش زبان فارسی پردیس بین المللی کیش با همکاری مرکز

نمایش 1 - 4 از 22 نتیجه
آیتم در هر صفحه 4
از 6