برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری

برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری


 

با توجه به انتخاب و تداوم بهره مندی از روش یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تهران در شرایط حاضر و نیاز جدی به ارائه خدمات پشتیبانی به استادان و دانشجویان در جهت افزایش بهره وری این روش، بر اساس مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه تهران دوره الکترونیکی برای کارشناسان و رابطان دانشکده ها و پردیس ها، با عنوان "توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری" توسط مرکز مدیریت دانش و یادگیری الکترونیکی و با همکاری "مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه" از دوم تیر 99 آغاز شد. پیش شرط مشارکت در این دوره گذراندن موفق پیش آزمون است که این آزمون بر مبنای سنجش مهارت های اولیه یادگیری الکترونیکی و سواد اطلاعاتی در تاریخ 2 تیرماه 99 به صورت برخط برگزار شد.

 

 


آخرین اخبار

راهنما ها و دستورالعمل های نیمسال تحصیلی 3991

راهنما ها و دستورالعمل های نیمسال تحصیلی 3991

برگزاری سومین دوره توانمندسازی کارشناسان در اجرای روش های نوین یادگیری

برگزاری سومین دوره توانمندسازی کارشناسان در اجرای روش های نوین یادگیری

برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری

برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری

برگزاری دوره بین المللی آموزش زبان فارسی پردیس بین المللی کیش با همکاری مرکز

برگزاری دوره بین المللی آموزش زبان فارسی پردیس بین المللی کیش با همکاری مرکز

نمایش 1 - 4 از 22 نتیجه
آیتم در هر صفحه 4
از 6