بازدید معاون محترم برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه از مرکز یادگیری الکترونیکی

بازدید معاون محترم برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه از مرکز یادگیری الکترونیکی


 آقای دکتر علی مقاری معاون محترم برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه و  آقای شمسی مدیرکل محترم بودجه و اعتبارات مالی دانشگاه در 22 آبان ماه  جاری با حضور در مرکز یادگیری الکترونیکی، ضمن بازدید از بخش های مختلف این مرکز ( استودیو، مرکز داده  و ... )، طی جلسه ای با حضور رییس و معاونین مرکز با تاکید بر حرکت  دانشگاه تهران به سوی دانشگاه نسل چهارم  در جریان خدمات ، قابلیت ها و چالش های مرکز یادگیری الکترونیکی قرار گرفتند.

 

 


آخرین اخبار

راهنما ها و دستورالعمل های نیمسال تحصیلی 3991

راهنما ها و دستورالعمل های نیمسال تحصیلی 3991

برگزاری سومین دوره توانمندسازی کارشناسان در اجرای روش های نوین یادگیری

برگزاری سومین دوره توانمندسازی کارشناسان در اجرای روش های نوین یادگیری

برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری

برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری

برگزاری دوره بین المللی آموزش زبان فارسی پردیس بین المللی کیش با همکاری مرکز

برگزاری دوره بین المللی آموزش زبان فارسی پردیس بین المللی کیش با همکاری مرکز

نمایش 1 - 4 از 22 نتیجه
آیتم در هر صفحه 4
از 6