اخبار و رویدادها

آغاز به کار شبکه اجتماعی شعاع

 شبکه اجتماعی شعاع با ابلاغ هیات رئیسه دانشگاه رسما به عنوان بستر کانال رسمی دانشگاه تهران آغاز به کار کرد.

سایت رسمی دانشگاه، ضمن اعلام این خبر مشروح مصاحبه آقای دکتر سید امید فاطمی، رییس مرکز یاددهی و یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران را در همین زمینه به همراه لینک ورود به سامانه منتشر کرد.

http://ut.ac.ir/fa/news/6056/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

 


آخرین اخبار

سامانه های مدیریت دانش هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها

سامانه های مدیریت دانش هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها

برگزاری کارگاه مهارت های تدریس برخط ویژه مدرسین موسسه لغت نامه دهخدا

برگزاری کارگاه مهارت های تدریس برخط ویژه مدرسین موسسه لغت نامه دهخدا

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران (برگزاری دوره مهارتی برنامه‌نویسی وب)

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران (برگزاری دوره مهارتی برنامه‌نویسی وب)

وبینار بین المللی سیزدهمین نمایشگاه قرآن کریم

وبینار بین المللی سیزدهمین نمایشگاه قرآن کریم

همکاری با مرکز مشاوره و مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران

همکاری با مرکز مشاوره و مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران