ارسال و رسیدگی به درخواست

ارسال و رسیدگی به درخواست


   

کاربر گرامی، این امکان جهت ارسال و پاسخگویی به درخواست های

  • دانشجویان دوره های الکترونیکی دانشگاه تهران (مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مجازی)
  •  دانشجویان دوره های حضوری(تلفیقی) دانشگاه تهران
  • دانشجویان دوره های سازمانی 
  • کاربران دوره های مداوم(مدیریت دانش، ارتباطات و مستندات)
  • کاربران شبکه ی اجتماعی

  فراهم می باشد. با استفاده از امکان "ارسال و رسیدگی به درخواست" مشکلات، سوالات و درخواست های خود را به واحد زیربط در لیست زیر ارسال و با دریافت "شماره درخواست"، آن را تا حصول نتیجه پیگیری نمایید.

نام بخش
ارتباط با بخش روابط عمومی مرکز
ارتباط با بخش آموزش های رسمی مجازی
ارتباط با بخش طرح و برنامه
ارتباط با بخش دوره های تلفیقی
ارتباط با بخش تولید محتوا
ارتباط با بخش فناوری
ارتباط با بخش آموزش های آزاد
ارتباط با بخش دوره های مداوم (مدیریت دانش، ارتباطات و مستندات)
ارتباط با بخش شبکه اجتماعی

 

 

 

 

 


اداره های مرکز

اداره های مرکز

ورود

ورود

خدمات مرکز آموزش های الکترونیکی

خدمات مرکز آموزش های الکترونیکی

راهنما و نرم افزارها ی لازم -سایت مرکزی

راهنما و نرم افزارها ی لازم -سایت مرکزی

نمایش 1 - 4 از 8 نتیجه
آیتم در هر صفحه 4
از 2