ارتقاء سامانه یادگیری الکترونیکی(ایلرن)

ارتقاء سامانه یادگیری الکترونیکی(ایلرن)


بدین وسیله به استحضار می رساند امروز سه شنبه مورخ 3 تیرماه سامانه یادگیری الکترونیکی(ایلرن)، به منظور ارتقاء زیرساخت از ساعت 19:00 الی 19:15 خارج از سرویس می باشد


آخرین اخبار

برگزاری سومین دوره توانمندسازی کارشناسان در اجرای روش های نوین یادگیری

برگزاری سومین دوره توانمندسازی کارشناسان در اجرای روش های نوین یادگیری

راهنما ها و دستورالعمل های نیمسال تحصیلی 3991

راهنما ها و دستورالعمل های نیمسال تحصیلی 3991

برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری

برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری

برگزاری دوره بین المللی آموزش زبان فارسی پردیس بین المللی کیش با همکاری مرکز

برگزاری دوره بین المللی آموزش زبان فارسی پردیس بین المللی کیش با همکاری مرکز

نمایش 1 - 4 از 22 نتیجه
آیتم در هر صفحه 4
از 6