تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا

لیست وبینارها

   

                                                                 

                                                                  

               برگزار شد.                                                                                برگزار شد.    


 

لیست دوره ها

 

 

نام دوره

تاریخ

زمان برگزاری

طول دوره

وضعیت

 

کارگاه مدل مفهومی و بررسی رنسانس نو در اندیشه منسجم

17 خرداد 1396

بزودی اعلام می شود.

4 ساعت

درحال ثبت نام

 

مدیریت پروژه مبتنی بر Prince2

تیرماه 1396

بزودی اعلام می شود.

20 ساعت

درحال ثبت نام

 

دوره نیمه حضوری MBAبا گرایش عمومی

تیرماه

1396

5 شنبه ها کلاس حضوری

جمعه ها کلاس مجازی

96 ساعت

درحال ثبت نام

 

دوره نیمه حضوری MBAبا گرایش بانکداری

تیرماه

1396

5 شنبه ها کلاس حضوری

جمعه ها کلاس مجازی

177 ساعت

درحال ثبت نام

 

دوره نیمه حضوری MBAبا گرایش فناوری اطلاعات

تیرماه

1396

5 شنبه ها کلاس حضوری

جمعه ها کلاس مجازی

174 ساعت

درحال ثبت نام

 

دوره نیمه حضوری MBAبا گرایش زنجیره تأمین

تیرماه

1396

5 شنبه ها کلاس حضوری

جمعه ها کلاس مجازی

177 ساعت

درحال ثبت نام

 

دوره جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای

تیرماه

1396

شنبه تا چهار شنبه

18 الی 20

110 ساعت

درحال ثبت نام

 

دوره عالی بازاریابی و فروش حرفه ای

اردیبهشت 1396

شنبه تا چهارشنبه

18 الی 20

230 ساعت

فرم ثبت نام

 

کارگاه بررسی ساختار نگرشی و اطلس اندیشه

تابستان  1396

بزودی اعلام می شود.

4 ساعت

بزودی

 

کارگاه بررسی متدولوژی های ساختار نگرشی

تابستان   1396

بزودی اعلام می شود.

4 ساعت

بزودی

 

کارگاه بررسی تفکر در ساختار نگرشی

تابستان    1396

بزودی اعلام می شود.

4 ساعت

بزودی

 

کارگاه بررسی طراحی زندگی و برنامه ریزی منسجم

تابستان

1396

بزودی اعلام می شود.

4 ساعت

بزودی

 

 

                                                                                            

         تماس با ما:     88981877  - 021  (داخلی 1519)

 آدرس ایمیل:  training.utec@ut.ac.ir

        آدرس: تهران- بلوار کشاورز - خیابان قدس - کوچه پورسینا  - پلاک 15 - ساختمان

                                     مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus