خلاصه ی دوره های آموزشی برگزار شده در مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران

 

 

ردیف

نام دوره

سازمان ها و موسسات متقاضی

تاریخ برگزاری دوره

­ وضعیت

 

1

دوره مهندسی ایمنی، بهداشت   و محیط زیست(HSE)

شرکت مهندسی مروجان بهره وری

سال 1391

برگزار شد

سال 1392

برگزار شد

سال 1395

در حال برگزاری

2

کلاس های آموزشی

صندوق مهر امام رضا

سال 1392

برگزار شد

3

کلاس های آموزشی

سازمان جمعيت هلال احمر

سال 1392

برگزار شد

4

کلاس های آموزشی

  دانشگاه تهران - دانشکده مطالعات جهان

سال 1392

برگزار شد

5

کلاس های آموزشی

دانشگاه امام صادق

سال 1392

برگزار شد

6

کلاس های آموزشی

  دانشگاه تهران- دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

سال 1394

برگزار شد

7

کلاس های آموزشی

  مدرسه دانشجويي مجازي قرآن و عترت

سال 1394

برگزار شد

سال 1395

در حال برگزاری

8

دوره های ضمن خدمت کارکنان

دانشگاه تهران

سال 1394

برگزار شد

سال 1395

برگزار شد

9

کلاس های آموزشی

بیمه میهن

سال 1394

برگزار شد

سال 1395

برگزار شد

10

دوره های بیمه

شرکت ایده پردازان کسب و کار

سال 1395

برگزار شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus