تقویم آموزشی بهمن ماه 1395
 

 

ردیف

نام دوره

زمان شروع

طول دوره

وضعیت دوره

 

1

مدیریت پروژه مبتنی بر Prince2

هفته دوم بهمن ماه 1395

20 ساعت

در حال برگزاری

 

2

مدیریت بازاریابی و فروش

هفته دوم بهمن ماه 1395

20 ساعت

در حال برگزاری

 

3

وبینار رایگان

هفته دوم اسفند ماه 1395

2 ساعت

در حال برنامه ریزی 


 

 

 

  

   تقویم آموزشی بهار سال 1396 در دست برنامه ریزی است.

منتظر پیشنهادات ارزشمندتان در راستای برگزاری دوره های جدید هستیم ...

 واحد آموزش های آزاد الکترونیکی دانشگاه تهران

 

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus