تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا

لیست دوره ها

 

نام دوره

تاریخ

زمان برگزاری

طول دوره

وضعیت

 

دوره نیمه حضوری MBA با گرایش عمومی

شهریورماه

1396

5 شنبه ها کلاس حضوری

جمعه ها کلاس مجازی

120 ساعت

درحال برگزاری

 

دوره نیمه حضوری MBAبا گرایش زنجیره تأمین

شهریورماه

1396

5 شنبه ها کلاس حضوری

جمعه ها کلاس مجازی

220 ساعت

درحال برگزاری

 

دوره نیمه حضوری MBAبا گرایش پروژه های عمرانی و صنعت ساختمان

شهریورماه

1396

5 شنبه ها کلاس حضوری

جمعه ها کلاس مجازی

220 ساعت

درحال برگزاری

 

دوره نیمه حضوری MBAبا گرایش فناوری اطلاعات

شهریورماه

1396

5 شنبه ها کلاس حضوری

جمعه ها کلاس مجازی

220 ساعت

درحال برگزاری

 

دوره نیمه حضوری MBAبا گرایش گردشگری و هتلداری

شهریورماه

1396

5 شنبه ها کلاس حضوری

جمعه ها کلاس مجازی

200 ساعت

درحال برگزاری

 

دوره نیمه حضوری MBAبا گرایش مالی و سرمایه گذاری

شهریورماه

1396

5 شنبه ها کلاس حضوری

جمعه ها کلاس مجازی

200 ساعت

درحال برگزاری

 

 دوره نیمه حضوری MBAبا گرایش بازاریابی و          فروش حرفه ای

شهریورماه

1396

5 شنبه ها کلاس حضوری

جمعه ها کلاس مجازی

200 ساعت

درحال برگزاری

 

 

لیست وبینارها

   

                                                                 

                                                                  

               برگزار شد.                                                                                برگزار شد.    


 

 

                                                                                            

         تماس با ما:     88981877  - 021  (داخلی 1519)

             دورنگار:               43856338  - 021  

 آدرس ایمیل:  training.utec@ut.ac.ir

        آدرس: تهران- بلوار کشاورز - خیابان قدس - کوچه پورسینا  - پلاک 15 - ساختمان

                                     مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus