None None None
مفاهیم آموزش الکترونیکی

س. آموزش الکترونیکی چیست ؟
ج. توسعه و پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب دگرگونی در بستر آموزش و پیدایش و گسترش محیط دیگری تحت عنوان محیط چهارم (مجازی) به جمع محیط‌های آموزشی قبلی-محیط اول (خانواده)، محیط دوم (مدرسه و دانشگاه) و محیط سوم (جامعه) – شده است. رفع محدودیت‌های مكاني، زماني، فردي و افزايش دسترسی به آموزش دانشگاهی و ارتقای کمی و کیفی آموزش منجر به پیدایش شیوه جدید يادگيري گشته است كه به آن "آموزش الكترونيكي" گفته مي‌شود. كه در آن فرآيند آموزش با استفاده از ابزارهاي انتقال اطلاعات به صورت الكترونيكي صورت مي‌پذيرد.
آموزش الکترونیکی بهره‌گیری از فناوري ارتباطات و اطلاعات با هدف ايجاد تسهیل در فرایند آموزش و رفع محدودیت‌ها و نقاط ضعف آموزش سنتی در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی آن است.به اعتقاد اكثر كارشناسان و متخصصين در حوزه آموزش امكان دسترسي به مطالب و محتواي درسي در هر زمان و مكان و تكرار آن به دفعات طبق نياز فراگير، از مهمترين مزاياي اين نوع آموزش مي‌باشد. وجود كليه اطلاعات برروي اينترنت باعث مي‌شود تمامي محدوديت‌هاي زماني و مكاني يك آموزش سنتي حذف شود و افراد شاغل و همچنين كساني كه به هر دليلي نمي‌توانند در زمان‌هاي مشخصي در مكان دانشگاهي خاصي باشند نيز بتوانند از اين طريق به تحصيل ادامه دهند. آموزش الكترونيكي با واژه هایی نظیرِDistance Learning، Virtual Learning،Online Learning و eLearningشناخته می‌شود.


س. اهداف آموزش الکترونیکی چیست؟
ج. اهم اهداف آموزش الكترونيكي عبارتند از:
• برگزاري و مديريت صحيح مراحل آموزش
• بررسي و كنترل كمي و كيفي دوره‌ها
• صرفه جويي در زمان و هزينه
• حذف محدوديت زماني و مكاني
• به اشتراك گذاشتن داده‌ها
• دانشجو محور شدن فرایند آموزش
• استفاده مجدد از محتواي آموزشی


س. مزایای آموزش الکترونیکی چیست؟
به اعتقاد اكثر كارشناسان و متخصصين در حوزه آموزش امكان دسترسي به مطالب و محتواي درسي در هر زمان و مكان و تكرار آن به دفعات طبق نياز فراگير، از مهمترين مزاياي اين نوع آموزش مي‌باشد. وجود كليه اطلاعات برروي اينترنت باعث مي‌شود تمامي محدوديت‌هاي زماني و مكاني يك آموزش سنتي حذف شود و افراد شاغل و همچنين كساني كه به هر دليلي نمي‌توانند در زمان‌هاي مشخصي در مكان دانشگاهي خاصي باشند نيز بتوانند از اين طريق به تحصيل ادامه دهند. از ديگر مزاياي اين سيستم آموزشي مي‌توان به روش هاي متنوع ارائه مطالب درسي از قبيل فيلم، صدا و انيميشن اشاره نمود.


س. ابعاد آموزش الکترونیکی چیست؟
ج. آموزش الكترونيكي مي‌تواند در چهار بعد روش‌شناسی آموزشی، بسترهای فنی(اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری)، محتوای آموزشی ونوع ارائه آموزش، مورد بررسي قرار گيرد.


س. استانداردهای آموزش الکترونیکی چیست؟
ج. در طراحی و ساخت محتوای الکترونیکی، استانداردهای مختلفی از قبیل IMS،IEEE مطرح می‌شوند كه جامع‌ترین آنهاSCORM (Sharable Content Object Reference Model) است.ابعادی که در این استاندارد به آنها پرداخته شده است عبارتند از:
• قابليت استفاده مجدد از محتوا (Reusability)
• قابليت تبادل اطلاعات بین محتواهای مختلف (Interoperability)
• قابلیت دسترسی‌پذیری از طریق شبکه (Accessibility)
• قابلیت پایایی به این معنی که با تغییرات تکنولوژی نیاز به طراحی مجدد نباشد (Durability)

س. مفاهیم آموزش الكترونيكي
• سیستم مدیریت یادگیریLMS (Learning Management System): اين سيستم، اصلي‌ترين بخش سيستم‌هاي نرم افزاري آموزش الكترونيكي است و ساير بخشها از امكانات اين بخش استفاده مي‌نمايند. امكانات اين سيستم شامل تعريف درس،تخصيص كلاس، انتخاب واحد، ثبت نام و فعاليت‌هاي مرتبط با محيط‌هاي آموزشي است.
• سیستم مديريت محتواCMS (Content Management System): اين سيستم شامل اجزايي است كه با محتواي دروس در ارتباط هستند و عملياتي از قبيل ايجاد، ويرايش و حذف ذخيره‌سازی، استفاده مجدد، اداره، عرضه و تحويل محتوا،تعيين تقدم و تاخر مطالب درسي و عمليات مرتبط با محتوا را پوشش مي دهد.
• کلاس مجازی(Virtual Class): محيطی است که در آن دانشجويان واساتید با هم در تعامل می‌باشند. اين محيط به نوعی يک کلاس درس را به وسيله امکاناتی نظير کنفرانس ويديويی و سيستم‌های چند رسانه‌ای شبيه‌سازی می‌نمايد.
• يادگيري تركيبي (Blended Learning): نوعی فرآيند يادگيری يا آموزش است که در آن جهت ارائه مطالب و محتويات آموزشی، هم از روش‌های الکترونيکی و هم از روش‌های سنتی(رو در رو) استفاده می‌شود.
• یادگیری تعاملی(Interactive Learning): نوعی از ارائهکه بدون استفادهاز محتوای الکترونیکی درس و با تکیه بر سایر امکانات موجود در نرم افزار LMS از قبیل محیط‌های بحث و تبادل نظر و ارسال و دریافت تمرین به آموزش می‌پردازد.

پرسش های عمومی
پرسش هاي مربوط به كار با سيستم مديريت آموزش الكترونيكي
پرسش هاي مربوط به تولید محتوای الکترونیکی

 
Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus