None None None
ماموریت و رسالت مرکزآموزش‌هاي الكترونيكي دانشگاه تهران(Mission)


این مرکز در راستای حرکت به سوی چشم انداز خود برنامه های زیر   را  دنبال می کند :

·         کسب جایگاه برترین دانشگاه کشور در برگزاری دوره‌های مجازی دانشگاهی و مهارتی

·         توسعه کمی و کیفی رشتههاي تحصیلی مجازی در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا

·         افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در اين رشتهها با همكاري پرديسها و دانشكدههاي دانشگاه تهران

·         برگزاری دورههای مجازی مشترک بین المللی

·         توسعه فرهنگ استفاده از IT در بين اساتيد دانشگاه تهران با ارائه خدمات و امكانات سامانه آموزش الكترونيكي در سطح دوره هاي حضوري در قالب طرح دوره هاي تلفيقي

·         توليد محتواي الكترونيكي مطلوب و برگزاري برخي دروس پرمخاطب دوره هاي حضوري بصورت كاملا الكترونيكي در قالب طرح دوره هاي فراگير

·         بستر سازی فرهنگی، فنی و تخصصی در راستای تبیین، ترویج و تحقق تفکر آموزش الکترونیکی در دانشگاه تهران

·         تاکید بر انجام مطالعات و پژوهش های تخصصی و کاربردی به عنوان زیربنای فعالیت های مرکز

·         ارزیابی مستمر و تضمین کیفیت مداوم  برنامه ها و خدمات

·         طراحی فعالیت های پژوهشی، مطالعات تطبیقی و بهره مندی از الگوهای موفق در دانشگاههای پیشرو در حوزه آموزش الکترونیکی

·         برگزاری کارگاه های دانش افزایی مستمر به منظور آشنایی استادان دانشگاه تهران با فرهنگ، ابعاد و امکانات وسیع آموزش های الکترونیکی


تاریخچه تشکیل و شروع فعالیت آموزش های الکترونیکی در دانشگاه تهران
سير تكاملي مركز آموزش‌ هاي الكترونيكي دانشگاه تهران
چشم انداز مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران (Vision) 

ساختار سازمانی مرکز آموزش‌ هاي الكترونيكي دانشگاه تهران

دورنمای حوزه فعالیت و خدمات مرکزCopyright © 2012 Apycom jQuery Menus