None None None
سير تكاملي مركز آموزش‌هاي الكترونيكي دانشگاه تهران

 دوره اول-بسترسازی فن افزاری، نرم افزاری و سخت افزاری


این دوره به ریاست دکتر حسن صالحی فتح آبادی که مقارن با ریاست دکتر سید منصور خلیلی عراقی در دانشگاه تهران بود، با هدف بسترسازی فنی از مهر ماه 1381 آغاز شد.عمده فعالیت انجام شده در این دوره، تهیه سامانه مدیریت يادگيري و تولید برخی دروس دانشگاهی به صورت الكترونيکي بود. در اين دوره با بررسي سيستم مديريت يادگيري مذكور،‌ با توجه به نيازهاي دانشگاه تهران به بهينه‌سازي و خصوصي‌سازي آن پرداخته شد و برخي از دروس به صورت آزمايشي در سطح دوره های حضوری دانشگاه تهران ارائه شدند.


دوره دوم –تمرکز بر تولید محتوای الکترونیکی


این دوره به ریاست دکتر علی معینی، مقارن با ریاست دکتر رضا فرجی دانا در دانشگاه تهران، از آذر ماه 1382 آغاز شد. تولید نسخه الکترونیکی دروس عمومی و پایه دانشگاهی، همچنين روال‌مندسازی تولید نسخه الکترونیکی در قالب انتخاب دروس و مشاوره با اساتید و تولید محتواي الكترونيکي از طريق برون‌سپاری و نظارت و ارزیابی بر روند انجام آن، از عمده فعالیت‌هاي انجام شده در این دوره می‌باشد. در این دوره درس فارسی عمومی به عنوان اولین درس الکترونیکی، به صورت حضوری-الکترونیکی (ترکیبی)، در دانشگاه تهران ارائه شد.


 دوره سوم –تاسيس دوره‌هاي الكترونيكي دانشگاه تهران


این دوره به ریاست دکتر نادر حقانی که مقارن با ریاست دکتر عباسعلی عمید زنجانی و پس از ايشان، آقاي دكتر فرهاد رهبر در دانشگاه می‌باشد، با هدف ترویج فرهنگ بهره‌گیری از آموزش مجازی از اردیبهشت ماه 1385 آغاز شد.عمده فعالیت‌های این دوره توجه بیشتر به ابعاد آموزش الكترونيكي با محوریت روش‌شناسی آموزشی و تحول ساختاری در حوزه آموزش الکترونیکی مي‌باشد.نظر به ضرورت تغییر در سیاست کلی دانشگاه در حوزه آموزش الكترونيكي، فعالیت‌های مرکز در دوره سوم، عمدتاً بر دستیابی به اهداف زیر متمرکز گردید:
• بسترسازی فرهنگی و گسترش ساختارهای فنی و تخصصی
• تغییر ابعاد ساختاری و محتوایی مرکز با هدف تحول در پذیرش و آموزش دانشگاهی
• تحقيق و پژوهش در حوزه آموزش الكترونيكي
به اين منظور، مرکز آموزش‌های الکترونیکی خط مشی و رئوس سیاست کلی خود را بر موارد زیر استوار نمود:
• ترویج و تحقق تفکر آموزش الكترونيكي و دگرگونی در چیدمان و وظایف کارشناسان و متخصصان
• راه‌اندازی و خصوصی‌سازی یکي از سامانه‌هاي مدیریت یادگیری متن باز با استفاده از توان فنی مرکز
• عملیاتی کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات در معماری فنی مركز در این دوره نخستین گروه دانشجویان مجازی وارد دانشگاه تهران شدند .

 دوره چهارم–تثبيت، توسعه و پايش دوره هاي الكترونيكي دانشگاه تهران


این دوره با ریاست دکتر بابک سهرابی که مقارن با ریاست دکتر فرهاد رهبر در دانشگاه می‌باشد، با هدف توسعه و انتشار دانش فنی آموزش الكترونيكي در سطح دانشگاه از آذرماه 1388 آغاز گردید پس از بسترسازی فرهنگی و برگزاری موفق چند دوره تحصیلی الكترونيكي،به منظور پاسخ به تقاضا و استقبال سایر دانشکده‌ها از برگزاری دوره‌های الكترونيكي ، لزوم گسترش ساختارهای فنی و تخصصی در سطح دانشگاه احساس گردید.
در این راستا مرکز در جهت برآورده‌سازی این نیاز، آموزش تخصصي نیرو و توسعه زیر ساخت‌های فنی در دانشکده‌های متقاضی را در رأس برنامه‌هاي خود قرار داده است. در این دوره تعداد رشته های تحصیلی و دانشجویان مجازی و خدمات نوین آموزش ترکیبی(Blended Learning) از رشد فزاینده ای برخوردار گردید و گستره خدمات آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران، به ارائه خدمات آموزش ترکیبی ویژه دوره های حضوری دانشگاه تهران ، آموزش کارکنان دانشگاه تهران به شیوه الکترونیکی و خدمات مرتبط از جمله سامانه تدوین الکترونیکی پایان نامه ، برگزاری وبینار و ... نیز رسید. از جمله اهم فعالیت های انجام شده عبارتند از:
• تدوین آیین نامه های جدید دوره های مجازی
• گسترش دوره های تحصيلي مجازي در ابعاد كمي و كيفي (110 رشته – گرايش تحصيلي)
• توسعه آموزش الکترونیکی ترکیبي در سطح دوره هاي حضوري دانشگاه تهران
• غير متمركز سازي آموزش الكترونيكي و تفكيك امور تخصصي و فني از امور آموزشي و اجرايي با تقسيم وظايف بين اين مركز و دانشكده ها و پرديس هاي مجري
• راه اندازی شبکه اجتماعی خانواده دانشگاه تهران
• راه اندازی سامانه احراز هویت مرکزی و الدپ
• طراحی و توسعه سامانه تقويم الكترونيكي و مديريت زمان بندي دوره هاي مجازی

 دوره پنجم – تحقق شبکه یادگیری دانشگاه تهران

 


این دوره با ریاست دکتر سید امید فاطمی و مقارن با ریاست دکتر محمود نیلی احمدآبادی در دانشگاه تهران از اردیبهشت ماه سال 1395 آغاز شد.
در این دوره توجه اصلی رئیس مرکز به نقش بی بدیل فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیکی در آینده دانشگاه معطوف است و این که دانشگاه تهران آموزش مجازی و الکترونیکی را در نظر داشته باشد به عنوان یک انتخاب و یک امر اختیاری نخواهد بود بلکه با توجه به تئوریهای مدرن یادگیری و مخصوصا تئوریهای ترغیب کننده یادگیری و یاددهی دانشجو محور، با توجه به پیشرفتهای توانمند ساز فناوری اطلاعات در دنیای امروز و همچنین با توجه به تغییراتی که در یادگیرنده ها و دانشجویان نسل جدید اتفاق افتده است این حرکت به سمت یاددهی و یادگیری الکترونیکی یک امر ضروری است و تخطی از این امر دانشگاه تهران که نماد آموزش عالی کشور است را در حیطه آموزش عقب می اندازد.
صحبت اصلا بر سر این نیست که ما چگونه رشته های مجازی در دانشگاه ایجاد کنیم بلکه تلاش بر این است که یاددهی و یادگیری در دو فضای فیزیکی و مجازی پا به پای هم شکل بگیرد.
در مورد آینده یادگیری این موارد قابل توجه است:
• دانشجو در فرآیند یادگیری یک جزیره مستقل نیست بلکه یادگیری یک امر اجتماعی است.
• ارائه دروس به صورت دانشجو محور یک امر ضروری است.
• روش درست یاددهی بر مبنای تکنیکهای یادگیری فعال باید باشد.
• محتوای کوتاه اندازه مناسب برای محتوای یادگیری است.
• درسها از حالت یک سیر مشخص و خطی به سیر غیر خطی باید تبدیل شوند.
• محتوای چند رسانه ای تصویری محتوای غالب خواهد بود.

بر این اساس با توجه به توانمند سازی فناوری اطلاعات در زمینه های:
• ایجاد دسترسی به اطلاعات فراوان
• سامانه های دانشجو (کاربر) محور و شخصی سازی شده
• شکل دهی فعالیتهای گروهی و تشکیل اجتماع
• یادگیری تطبیقی با استفاده از هوش ماشین برای کمک به دانشجو
• قابلیت استفاده مجدد از محتوای تهیه شده
• ایجاد تعامل و فعالیت های دانشجو
• ارزیابیهای کامل و بحث تحلیلهای یادگیری (Learning Analytics)
لازم است که یادگیری الکترونیکی نه به عنوان یک فعالیت مجزا و در کنار آموزشهای حضوری بلکه به عنوان محور فعالیتهای آموزشی مد نظر قرار بگیرد.
با توجه به موارد ذکر شده، شعار مرکز در این دوره تحقق شبکه یادگیری در دانشگاه تهران در نظر گرفته شد که ضمن تداوم فعالیت های قبلی به منظور تحقق آن، برنامه هایی به شرح در دستور کار مرکز قرار دارند :
• تغییر جایگاه مرکز از پشتیبان به راهبر. در حال حاضر مرکز فقط تهیه کننده زیرساخت است و نظارت کیفی بر اجرای آموزش الکترونیکی ندارد.
• توسعه شبکه اجتماعی علمی دانشگاه تهران
• ارتقاء کیفیت خدمات و دوره های تحصیلی الکترونیکی. دوره ها که از نظر کمی مورد توجه قرار گرفته اند لازم است که از نظر کیفیت در سطح بالا و بلکه بهتر از دوره های حضوری محض قرار بگیرند.
• برنامه محور سازی فعالیت ها، مهندسی مجدد و ممیزی فرایند های سازمانی

تاریخچه تشکیل و شروع فعالیت آموزش های الکترونیکی در دانشگاه تهران

چشم انداز مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران (Vision) 
ماموریت و رسالت مرکزآموزش‌هاي الكترونيكي دانشگاه تهران(Mission)

ساختار سازمانی مرکز آموزش‌ هاي الكترونيكي دانشگاه تهران

دورنمای حوزه فعالیت و خدمات مرکزCopyright © 2012 Apycom jQuery Menus