لیست عناوین تصویب شده در مقطع کارشناسی ارشد مالی- دانشگاه تهران

لیست عناوین تصویب شده در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت مالی- الکترونیکی دانشگاه تهران

رديف
نام دانشجو
رشته
عنوان
استاد راهنما
استاد مشاور
1
علي قيصري گودرزي
مدیریت مالی

«بررسي تطبيقي اجراي مقررات بازل 2 در مقايسه با مقررات بازل 1 و تأثير آن بر كفايت سرمايه بانكهاي ايران»

دكتر تهراني
دكتر راعي
2
رضا فيروزي
مدیریت مالی

«شناسائي و تبيين عوامل تأثيرگذار بر سرعت تعديل سود تقسيمي»

دكتر تهراني
دكتر اسلامي
3
نيما پازوكي
مدیریت مالی

«استفاده از تبديل موجك جهت بررسي ميزان همبستگي نرخ ارز، قيمت نفت، قيمت طلا و شاخصهاي بورس اوراق بهادار تهراني در مقياسهاي زماني مختلف»

دكتر شاپور محمدي
دكتر وحيد محمودي
4
سيدكرامت‌اله روحاني
مدیریت مالی

«ارزيابي ميزان دسترسي به اهداف سهام عدالت در شهرستان بويراحمد»

دكتر شيركوند
دكتر محمودي
5
محمدرضا علمي
مدیریت مالی

«بررسي عوامل مؤثر در ايجاد مطالبات غيرجاري در بانك توسعه صادرات ايران و ارائه‌ و راهكارهائي مناسب جهت كاهش نسبي آن

دكتر محمودي
دكتر شيركوند
6
زهرا راه‌بركهخاژاله
مدیریت مالی

«بررسي رابطه شاخصهاي ارزيابي عملكرد بر اساس نظريه مدرن پرتفوي و نظريه فرامدرن پرتفوي در رتبه‌بندي شركتهاي سرمايه‌گذاري»

دكتر تهراني
دكتر وحيد محمودي
7
محمد عيسي‌خاني
مدیریت مالی

«بررسي الگوهاي ارزيابي مالي پروژه‌هاي فناوري اطلاعات در ايران

دكتر تهراني
دكتر سهرابي
8
افشار سركانيان
مدیریت مالی

«مقايسه روش خصوصي‌سازي شركتهاي دولتي از طريق كوپن سهام (سهام عدالت) با عرضه عمومي سهام»

دكتر سعيد شيركوند
دكتر محمدجواد شيخ
9
مهدي معارفيان
مدیریت مالی

«سنجش كارآئي شبيه‌سازي شبه مونت‌كارلو در تخمين ارزش در معرض خطر»

دكتر محمدي
دكتر اسلامي
10
محمدرضا درجه
مدیریت مالی

«بررسي ارتباط بازده جريان نقدي آزاد و عملياتي با بازده سهم و شاخص ريسك سيستماتيك»

دكتر حسن قاليباف اصل
دكتر تهراني
11
 علي سعيدي‌معين
مدیریت مالی

«بررسي تطبيقي فرآيند معاملات اوراق بهادار در بورس اوراق بهادارتهران و جاكارتا»

دكتر تهراني
دكتر شيركوند
12
عباس واشقانی فراهانی
مدیریت مالی

«ارزیابی شیوه توزیع اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای بین استانهای کشور با رویکرد توسعه یافتگی استانها

دكتر محمودی
دكتر عباسیان
13
مالک شمسی جامخانه
مدیریت مالی

اثرات تعمیق مالی بر بازده و نوسان بازار بورس اوراق بهادار تهران

دكتر اسلامی
دكتر قالیباف
14
حسین بیاتی
مدیریت مالی

بررسی تاثیر حجم غیر عادی معاملات بر جهت تغییرات کوتاه مدت بازده در بورس اوراق بهادار تهران

دكتر سعدی
دكتر محمدی
15
سعید محمد علی زاده
مدیریت مالی

بررسی تاثیر معاملات سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بر نرخ بازده سهام شرکتهای بورسی گروه خودروسازی سایپا در بورس اوراق بهادار تهران

دكتر شیرکوند
دكتر فلاح پور
16
فاطمه جزایری
مدیریت مالی

ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهام در ایران

دكتر تهرانی
دكتر شیرکوند
17
روشن کلوندی
مدیریت مالی

بررسی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1388 ـ 1383

دكتر انواری رستمی
دكتر تهرانی
18
احمد جعفری
مدیریت مالی

«ارتباط بلند مدت بین قیمت کالا و خدمات و قیمت سهام : کاربردی از هم انباشتگی تلفیقی

دكتر سعدی
دكتر محمدی
19
غلامرضا ابوترابی
مدیریت مالی

بررسی رابطه بین بالاترین قیمت 52 هفته گذشته سهام با شاخص بازار سهام

دكتر فلاح پور
دكتر پویان فر
20
نادر روشنی
مدیریت مالی

«ارزیابی ریسک نقدینگی بانکها و ارتباط آن با سودآوری آنها با استفاده از مدل آنالیز شکاف نقدینگی (GAP)

دكتر تهرانی
دكتر فلاح پور
21
نفیسه نوری
مدیریت مالی

بهینه سازی سبد سهام با استفاده از برنامه ریزی پویا (DP)

دكتر تهرانی
دكتر اسلامی
22
لیلا رسولی
مدیریت مالی

بررسی رابطه نوسان جریانات نقدی عملیاتی و سود خالص با ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در گروه فلزات اساسی

دكتر تهرانی
دكتر محمودی
23
فریبا کاشفی
مدیریت مالی

بررسی تاثیر تغییرات اهرم مالی و بدهی بیش از حد بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دكتر تهرانی
دكتر محمودی
24

نگار زمانی آشوری اول 

مدیریت مالی

بررسی رابطه بین اهرم مالی و صورت جریان وجوه نقد شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران

دكتر محمودی
دكتر تهرانی
25
مهدیه میعادی
مدیریت مالی

بررسی رابطه ریسک نقدشوندگی با قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای در بورس اوراق بهادار تهران

دكتر فلاح پور
دكتر راعی
26
سعید خانی پور
مدیریت مالی

«ارزیابی بهای تمام شده سپرده های بانکی جذب شده با استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC در تعاونی های اعتبار (مورد مطالعه : شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو)

دكتر تهرانی
دكتر شیرکوند
27
نادر روشنی
مدیریت مالی

ارزیابی ریسک نقدینگی بانکها و ارتباط آن با سودآوری آنها با استفاده از مدل آنالیز شکاف نقدینگی (GAP) و دیرش

دكتر تهرانی
دكتر فلاح پور
28
محبوبه محمودزاده
مدیریت مالی

ارائه مدلی برای شرکت ها و موسسات اعتبار سنجی جهت رتبه بندی مشتریان بانکی با رویکرد شبکه عصبی و رگرسیون لجستیک

دكتر تهرانی
دكتر محمدی
29
مژگان رضی نیا
مدیریت مالی

بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با سطح نگهداشت وجه نقد شرکتها در بازار بورس اوراق بهادار تهران

دكتر فلاح پور
دكتر اسلامی
30
فیروزه اشرفی
مدیریت مالی

بررسی و تحلیل نظام فعلی تخصیص منابع مالی و پژوهش کشور و ارائه پیشنهاداتی جهت ساماندهی ، پویاسازی و تسهیل آن

دكتر محمودی
دكتر سید فرهنگ فصیحی
31
مهدی استکی
مدیریت مالی

مدلسازی پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از نظریه بازی در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر قهرمان عبدلی
دکتر راعی
32

آرزو شفازاده شهر بابکی

مدیریت مالی

بررسی تاثیر ثبات سرمایه‌گذاران نهادی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر وحید محمودی
دکتر شاپور محمدی
33
نگین توتونچیان
مدیریت مالی
بررسی روش‌های برآورد P/E بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران
دکتر شاپور محمدی
دکتر وحید محمودی
34
حسین آفاق
مدیریت مالی

بررسی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار بر جذب سرمایه‌گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تبریز

دکتر شیرکوند
دکتر تهرانی
35
مالک شمسی جامخانه
مدیریت مالی

بررسی تاثیر شاخص‌های بازار سرمایه بر نسبت جاری شرکت ایران خودرو

 
 
36
شریعت شیخ الاسلامی
مدیریت مالی

بررسی استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خوزستان

دکتر تهرانی
دکتر محمودی
37
وحیده معینی اقطاعی
مدیریت مالی

بررسی ارتباط میان تغییرات حدفرسان قیمت با نقد شوندگان سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر قالیباف
دکتر محمودی
38
هادی محقق
مدیریت مالی

بررسی واکنش بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به انحرافات اساسی از روند تقسیم سود سهام

دکتر محمودی
دکتر تهرانی
39
نيلوفر ملك زهتاب
مدیریت مالی

بهينه سازي مدل انتخاب پرتفوي با معيار ريسك نامطلوب و محدوديت نقدشوندگي فازي

دكتر رسول سعدي
دكتر شاپور محمدي
40
سيد يوسف هاشمي
مدیریت مالی

بررسي رابطه بازده ، حجم معامله و نوسان پذيري روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دكتر تهراني
دكتر شاپور محمدي
41
حسين احدي نيا
مدیریت مالی

«ارزيابي و تحليل درآمد شهرداري قم و شناسايي عوامل موثر بر توسعه آن

دكتر تهراني
دكتر شيركوند
42
آشور محمد گري
مدیریت مالی

ارزيابي ارتباط نقد شوندگي سهام و سياست تقسيم سود

دكتر اسلامي
دكتر قاليباف
43
مهديه فدوي
مدیریت مالی

عوامل مؤثر بر تغييرات نرخ پس انداز خصوصي در ايران

دكتر غلامرضا اسلامي بيدگلي

دكتر سعيد شيركوند
44
حسين حسني
مدیریت مالی

بررسي رابطه بين سرمايه فكري و ارزش افزوده و سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دكتر انواري رستمي
دكتر اسلامي
45
رضا صبري
مدیریت مالی

بررسي جنبه هاي رفتاري فرآيند تصميم گيري سرمايه گذاران (با تأكيد بر فرهنگ) در بورسهاي منطقه اي كشور

دكتر شيركوند
دكتر اسلامي
46

معصومه اميري مقدم يزدي

مدیریت مالی

رتبه بندي سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوريتم چند هدفه

دكتر تهراني
دكتر اسلامي
47
محبوبه جهانبخشي
مدیریت مالی

بهينه سازي پرتفوي سرمايه گذاري شركتهاي سرمايه گذاري دربورس اوراق بهادار تهران با رويكرد برنامه ريزي آرماني و AHP فازي (مطالعه موردي شركت سرمايه گذاري اميد)

دكتر تهراني
دكتر مهرگان
48
پوريا نيكجو
مدیریت مالی

تحليل و تبيين رابطه ميان عرضه سهام و سودآوري شركتهاي خصوصي در ايران

دكتر تهراني
دكتر اسلامي
49

كوروش احمدي زاده تورزني

مدیریت مالی

طراحي مدل رتبه بندي ريسك اعتباري براي اشخاص حقيقي

دكتر شاپور محمدي
دكتر وحيد محمودي
50
سوده حيدري فر
مدیریت مالی

بررسي عوامل مؤثر بر عدم بازگشت تسهيلات اعطائي بانك ملي

دكتر محمودي
دكتر شيركوند
بعدی     2          1

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus