لیست عناوین تصویب شده در مقطع کارشناسی ارشد کارآفرینی

رديف
نام دانشجو
عنوان
استاد راهنما
استاد مشاور
251
زهرا عباسعلی

شناسایی الگوهای ذهنی مدرسین الکترونیکی دانشگاه تهران در مورد نقش یاد دهنده: پژوهشی بر مبنای روش کیو(Q)

دکتر فتانه تقی یاره
دکتر طیبه نیک رفتار
252
منصور دانشفر

شناسایی مولفه های تکنولوژی موثر بر ارتقاء توان رقابتی بر اساس مدل استاندارد یونیدو (CAPTECH) در سه شرکت فعال در شاخه های نرم افزار، تایر و قطعات خودرو

دکتر محمد حسن ملایری
دکتر اسکند ستوده
253
حامد بیناییان

تدوین ساختار مناسب نظام مالیاتی برای توسعه کارآرفرینی

دکتر حسن سبحانی
دکتر مهرنوش
254
حمیدرضا آقایاری

شناسایی و رتبه بندی عوامل محیطی موثر در موفقیت کارآفرینان در صنعت قطعه سازی خودرو

دکتر علیرضا موتمنی
دکتر رضوی
255
نرگس رحمتی

اثربخشی بکارگیری نوروفیدبک در توسعه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه دانش­آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران

دکتر رضا رستمی
دکتر زالی
256
فاطمه صیادی

اثربخشی پسخوراند عصبی (نوروفیدبک) بر ارتقائ عملکرد و مهارت های کارآفرینانه مدیران شامل خطر پذیری - خلاقیت و کنترل درونی (مطالعه موردی: سازمان فرهنگی-هنری شهرداری تهران)

دکتر رضا رستمی
 
257
زهره جمالی

ارزیابی و مقایسه مهارت های کارآفرینی دانشجویان د دانشکده های دانشگاه الزهرا

دکتر مژده وزیری
 
258

شهروز اسماعیل زاده سرخابی اصل

شناسایی فرصت های کارآفرینی در صادرات قطعات و لوازم یدکی خودرو

دکتر محمدمهدی پرهیزکار
دکتر محمدعلی شاه حسینی
259
عاطفه شکرچی زاده

شناسایی شاخص­های ارزیابی مدیریت نوآوری در صنعت آموزش با رویکرد ممیزی تکنولوژی

دکتر بهروز ارباب شیرانی

دکتر غلامعلی رییسی اردلی

260
محسن فرقانی

شناسایی مولفه­های موثر بسته بندی محصولات صنایع غذایی در تصمیم­گیری و انتخاب مشتریان شهر تهران

دکتر محمود متوسلی
دکتر کاظمی
261
علی انواری

بررسی ارتباط میان مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در شرکت بیمه ایران

دکتر غلامرضا طالقانی
مجتبی امیری
262
سید جلال الدین موسوی

شناسایی فرصت های کارآفرینی در صنایع خورشیدی در ایران

دکتر داوود فدایی
دکتر مهرنوش
263
مریم اسدی ابوخیلی

نقش سرمایه اجتماعی سازمانی در موفقیت کارآفرینی اجتماعی (مطالعه موردی 3 سازمان مردم نهاد)

دکتر غلامرضا لطیفی
دکتر علی میری
264
لیلا مومنی

شناسایی رابطه دینداری با موفقیت کارآفرینان ایرانی

دکتر محمد خدایاری فرد
دکتر احمدپور
265
محمدرضا مقدم

مستند سازی تجربیات کارآفرینی سازمانی در دوران دفاع مقدس در واحدهای لجستیک و مهندسی پنج لشکر

دکتر محمد حسن زاده
دکتر حسین علایی
 
        6                          4               3              2              1              قبلی

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus