معرفی رشته های تحصیلی مجازی

 

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  
1. مديريت بازرگاني- گرایش بيمه  
2. مديريت بازرگاني - گرایش بازاريابي بين المللي  
3. مديريت بازرگاني - گرایش بازاريابي  
4. مديريت مالي  
5. مديريت صنعتي - گرایش تحقيق در عمليات  
6. مديريت صنعتي - گرایش توليد  
7. مديريت (MBA) - مدیریت  
8. مديريت (MBA) - گرایش مديريت بازاريابي  
9. مديريت MBA - گرایش استراتژيک  
10. مديريت امور شهري  
11. مديريت اجرايي  
12. مديريت اجرايي- گرایش مديريت استراتژيك  
13. مديريت رسانه  
14. مديريت منابع انساني گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری نیروی انسانی   
15. مديريت منابع انساني گرایش مدیریت استراتژیک نیروی انسانی   
16. مديريت منابع انساني گرایش منابع انسانی بین الملل   
17. مديريت منابع انساني گرایش منابع انسانی اسلامی   
18. مدیریت جهانگردی   
19. مديريت دولتي - گرایش مديريت تحول  
20. مديريت دولتي  
21. حسابداري  
رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی(درحال حاضر پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی صورت نمی گیرد)  
22. حسابداری  
23. مدیریت مالی  
24. مدیریت بازرگانی  
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران  
25. کارآفرینی- گرایش گردشگری  
26. کارآفرینی- گرایش کسب و کار جدید  
27. کارآفرینی- گرایش فناوری  
28. کارآفرینی- گرایش آموزش و ترویج  
29. کارآفرینی- گرایش عمومی  
30. کارآفرینی- گرایش سازمانی  
33. کارآفرینی گرایشMBA  
30. کارآفرینی- گرایش کسب و کار الکترونیکی  
31. کارآفرینی- گرایش توسعه  
پردیس فارابی دانشگاه تهران  
دانشکده الهیات پردیس فارابی  
32. ادیان و عرفان  سرفصل دوره
33. شیعه شناسی  سرفصل دوره
34. فلسفه غرب  سرفصل دوره
35. فلسفه دین  سرفصل دوره
36. فلسفه و کلام اسلامی  سرفصل دوره
37. علوم قرآن و حدیث  سرفصل دوره
38. فقه و مبانی حقوق اسلامی  سرفصل دوره
39. فقه و حقوق اقتصادی
 
40. زبان و ادبیات عرب  سرفصل دوره
41. مترجمی زبان عربی  سرفصل دوره
دانشکده حقوق پردیس فارابی  
42.  حقوق بین الملل  سرفصل دوره
43. حقوق تجارت بین الملل  سرفصل دوره
44. حقوق ثبت اسناد و املاک  سرفصل دوره
45. حقوق جزا و جرم شناسی  سرفصل دوره
46. حقوق خصوصی  سرفصل دوره
47. حقوق عمومی  سرفصل دوره
48. حقوق مالکیت فکری  سرفصل دوره
49. حقوق نفت و گاز  سرفصل دوره
دانشکده مدیریت و حسابداری و کارآفرینی پردیس فارابی  
50. مدیریت اجرایی- بازاریابی و صادرات  سرفصل دوره
51. مدیریت اجرایی- مدیریت استراتژیک  سرفصل دوره
52. مدیریت بازرگانی- بازاریابی  سرفصل دوره
53. مدیریت بازرگانی- بازرگانی داخلی  سرفصل دوره
54. مدیریت بازرگانی- بازاریابی بین المللی  سرفصل دوره
55. مدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه  سرفصل دوره
56. مدیریت بازرگانی- مدیریت مالی  سرفصل دوره
57. مدیریت دولتی- مدیریت تحول  سرفصل دوره
58. مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی  سرفصل دوره
59. مدیریت دولتی- مدیریت سیستم های اطلاعاتی  سرفصل دوره
60. مدیریت دولتی- تشکیلات و روش ها  سرفصل دوره
61. مدیریت دولتی- مدیریت مالی  سرفصل دوره
62. مدیریت منابع انسانی - مدیریت استراتژیک منابع انسانی  سرفصل دوره
63. مدیریت منابع انسانی - مدیریت‌عملکردوبهره‌وری منابع انسانی  سرفصل دوره
64. مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات  سرفصل دوره
65. مدیریت صنعتی- تولید  سرفصل دوره
66. مدیریت فناوری اطلاعات  سرفصل دوره
67. مدیریت مالی  سرفصل دوره
68. مدیریت ورزشی  سرفصل دوره
69. مدیریت جهانگردی -بازاریابی جهانگردی  سرفصل دوره
70. مدیریت MBA -استراتژی  سرفصل دوره
71. مدیریت MBA - سیستم های اطلاعاتی مدیریت  سرفصل دوره
72. مدیریت MBA - مدیریت بازاریابی  سرفصل دوره
73. حسابداری  سرفصل دوره
74. کارآفرینی کسب و کار-گرایش استراتژي    
75. کارآفرینی کسب و کار-گرایش سیستم ها
   
76. کارآفرینی سازمانی    
دانشکده مهندسی  پردیس فارابی    
77. مهندسی صنایع - صنایع  سرفصل دوره
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران  
78. تربيت بدني وعلوم ورزشي(گرايش امدادگر ورزشي)  
79. تربيت بدني وعلوم ورزشي(گرايش حركات اصلاحي)  
80. تربيت بدني وعلوم ورزشي(گرايش فيزيولوژي محض)  
81. تربيت بدني وعلوم ورزشي( گرايش فيزيولوژي كاربردي)  
82. تربيت بدني وعلوم ورزشي( گرايش روانشناسی ورزشی)
83. تربيت بدني وعلوم ورزشي( گرايش یادگیری و کنترل)
84. تربيت بدني وعلوم ورزشي( گرايش رشد حرکتی)
85. تربيت بدني وعلوم ورزشي( مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی)  
پردیس فنی دانشگاه تهران (پردیس فومن و کاسپین ) دانشگاه تهران  
86. مهندسی صنایع  
دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران  
86. روانشناسی تربیتی و مشاوره  
87. مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش  
88. روشها و برنامه های آموزشی  
89. مدیریت و برنامه ریزی آموزشی  
90. روانشناسی  
دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران   
91. علم اطلاعات و دانش شناسي گرايش مديريت كتابخانه هاي ديجيتال
92. علم اطلاعات و دانش شناسی- گرایش علم سنجی  
93. علم اطلاعات و دانش شناسی- گرایش مدیریت اطلاعات
94. علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات آرشیوی  
پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران  
95. مدیریت پروژه و ساخت  
دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران  
96.علوم محیط زیست  
97.محيط زيست برنامه ريزي  
98.محيط زيست مديريت  
99. محيط زيست آموزش محيط زيست  
100.مديريت در سوانح طبيعي  
دانشكده حقوق و علوم سياسي   
101. علوم سياسی  
102. مطالعات منطقه ای   
103. روابط بين الملل  
دانشكده الهيات و معارف اسلامي   
104.فقه و مباني حقوق اسلامي  
105. علوم قرآن و حديث  
106.الهیات و معارف اسلامی   
107. کلام و فلسفه اسلامی  
108. ادیان و عرفان تطبیقی  
109. تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی  
110. تاریخ علم  
دانشكده زبانها و ادبيات خارجي   
111. زبان آلماني   
112. زبان و ادبيات انگليسي  
113. زبان و ادبيات فرانسه  
114. زبان روسی

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus