برگزاري سمينارهاي آموزشي به شیوه الکترونیکی

مركز آموزش‌هاي الكترونيكي با هدف افزایش سطح دانش كارشناسان و اساتید مركز، آشناسازی اساتید و ترویج فرهنگ به كارگیری ابزارها و روش‌های نوین آموزشی و همچنین تعامل با سایر دانشگاه‌های داخل و خارج از كشور، چندين كارگاه و سمینار آموزشی برگزار نموده است. تعدادی از کارگاه های برگزار شده عبارتند از :

 

 

 نوع
موضوع
سخنران /مدعوتاريخ
وبینارنقش سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در توسعه بخش غير دولتي و ارزيابي اقدامات انجام شدهجناب آقای دکتر رضوی،
آقاي ابوالفضل طيبي
آذر ماه سال 92
وبینارکارآفرینیProfessor Piero Formica از کشور ایتالیا و
مسئولين آکادمی بین المللی کارآفرینی
هفتم اردیبهشت ماه سال93
2 جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مدلسازی اثر گذاری در آمدهای نفتی دولت بر رشد اقتصادی بلند مدت در قالب مدل های رشد درون زا         و
بررسی رابطه استقلال بانک مرکزی و نسبت فداکاری در کشورهای در حال توسعه

جناب آقای دکتر کاوند استاد راهنما

جناب آقایان دکتر رحمانی، دکتر عباسی نژاد و دکتر کمیجانی اساتید مشاور و داور

9 تیرماه 1392

 

 

فرم درخواست

 

معرفی و دریافت نرم افزارهای مورد نیاز جهت برگزاری وبینار

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus