به پرتال اداره فناوري اطلاعات خوش آمدید
وظایف اداره فناوری

شرح وظایف این واحد به صورت زیر می باشد:

 • برگزاری جلسات و تعاملات اولیه با دانشکده ها ، مراکز متقاضی برگزاری دوره های الکترونیکی به صورت مشترک با سایر واحدهای مرکز آموزشهای الکترونیکی.
 • انجام هماهنگی و تعاملات داخلی و خارجی مورد نیاز برای خرید کالا و خدمات فنی و برگزاری جلسات Demo
 • تهیه و تنظیم نهایی قرار دادها، خرید کالا و خدمات فنی مورد نیاز برای  مرکز آموزشهای الکترونیکی و تحویل فنی آن.
 • برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی فنی برای کارشناسان اداره آموزش در صورت ایجاد یک تغییر جدید و استفاده از تکنولوژیهای جدید.
 • تنظیم شیوه نامه های فنی دوره های الکترونیکی مرکز و راهنما برای سرورها و نرم افزارهای جدید.
 • هماهنگی و تعامل با مرکز انفورماتیک دانشگاه، سایر واحدهای مرکز آموزشهای الکترونیکی و دانشکده ها جهت پشتیبانی فنی برای  برگزاری دوره ها به موقع و بدون مشکل در زمانهای  هفتگی کلاسها.
 • مدیریت ، نظارت بر کلیه عملیات مربوط به پورتال و سرورهای مرکز و سیستم امنیت مرکز.
 • مدیریت، نظارت و پشتیبانی فنی بر سامانه های آموزش الکترونیکی، مدیریت زمان بندی کلاس های الکترونیکی(تقویم)، ارتباط الکترونیکی و زیر ساخت.
 • مدیریت و نظارت و  پشتیبانی فنی پروژه شبکه کابلی و بی سیم و تعیین سطوح دسترسی و کاربران شبکه و موارد امنیتی مربوط به آن.
 • مدیریت و نظارت و  پشتیبانی فنی پروژه پهنای باند اختصاصی مرکز.
 • تهیه و تنظیم گزارشهای دوره ای از روند مدیریت پروژه های فنی ( سخت افزاری و نرم افزاری ) به مراجع ذیصلاح مرکز و دانشگاه.
 • تحقیق و پژوهش در زمینه سامانه های متن باز آموزش الکترونیکی.
 • تحقیق و پژوهش در زمینه فناوری های نوین برای استفاده در دوره های الکترونیکی.
پورتال سازمانی , پرتال سازمانی