گزارش دروس
عنوان درس مديريت کارآفريني سازماني
نام استاد دكتر زالي
نام دستیار آقای محمد احمدی آذز
آخرین وضعیت خاتمه يافته
کارشناس تولید خانم کاوسی
تعداد واحد 2
تعداد فصل 8
دانشکده كارآفريني
مقطع کارشناسی ارشد
رشته كارآفريني
ترم سه
نظرسنجی نظرسنجی دروس
فایل ها ---

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus