گزارش دروس
عنوان درس کارآفريني اجتماعي
نام استاد دكتر مهاجري
نام دستیار آقای هادی نوتاش
آخرین وضعیت خاتمه يافته
کارشناس تولید خانم کاوسی
تعداد واحد 2
تعداد فصل 2
دانشکده كارآفريني
مقطع کارشناسی ارشد
رشته كارآفريني
ترم سه
نظرسنجی نظرسنجی دروس
فایل ها ---

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus