گزارش دروس
عنوان درس تحليل محيط کسب و کار در ايران
نام استاد دکتر يدالهي
نام دستیار آقاي اشراقي
آخرین وضعیت خاتمه يافته
کارشناس تولید خانم رياضي
تعداد واحد 2
تعداد فصل 6
دانشکده كارآفريني
مقطع کارشناسی ارشد
رشته كارآفريني
ترم دو
نظرسنجی نظرسنجی دروس
فایل ها ---

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus