گزارش دروس
عنوان درس روش تحقيق در كارآفريني
نام استاد دکتر زالي
نام دستیار آقای يگانگي
آخرین وضعیت خاتمه يافته
کارشناس تولید خانم ریاضی
تعداد واحد 2
تعداد فصل 13
دانشکده كارآفريني
مقطع کارشناسی ارشد
رشته كارآفريني
ترم دو
نظرسنجی نظرسنجی دروس
فایل ها ---

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus