گزارش دروس
عنوان درس مديريت استراتژيک كارآفريني
نام استاد دکتر طالبي
نام دستیار آقای مهدی تاجدین
آخرین وضعیت خاتمه يافته
کارشناس تولید خانم ریاضی
تعداد واحد 2
تعداد فصل 10
دانشکده كارآفريني
مقطع کارشناسی ارشد
رشته كارآفريني
ترم دو
نظرسنجی نظرسنجی دروس
فایل ها ---

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus