گزارش دروس
عنوان درس مديريت مالي
نام استاد دكتر رضوي
نام دستیار آقای هاشمي
آخرین وضعیت خاتمه يافته
کارشناس تولید خانم نجفی
تعداد واحد 2
تعداد فصل 9
دانشکده مديريت
مقطع کارشناسی ارشد
رشته كارآفريني
ترم دو
نظرسنجی نظرسنجی دروس
فایل ها ---

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus