گزارش دروس
عنوان درس اقتصاد
نام استاد دكتر رضوي
نام دستیار آقاي حسيني
آخرین وضعیت خاتمه يافته
کارشناس تولید خانم رياضي
تعداد واحد 2
تعداد فصل 8
دانشکده كارآفريني
مقطع کارشناسی ارشد
رشته كارآفريني
ترم دو
نظرسنجی نظرسنجی دروس
فایل هاCopyright © 2012 Apycom jQuery Menus