گزارش دروس
عنوان درس مسايل بازاريابي بين المللي و صادرات
نام استاد دكتر حسن قلي پور
نام دستیار آقای حسينی
آخرین وضعیت خاتمه يافته
کارشناس تولید خانم عارفی
تعداد واحد 2
تعداد فصل 8
دانشکده مديريت
مقطع کارشناسی ارشد
رشته مدیریت
ترم دو
نظرسنجی نظرسنجی دروس
فایل ها ---

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus