گزارش دروس
عنوان درس ارتباطات بازاريابي
نام استاد دكتر فرهنگي
نام دستیار خانم گلچين‌فر
آخرین وضعیت خاتمه يافته
کارشناس تولید خانم عارفي
تعداد واحد 2
تعداد فصل 12
دانشکده مديريت
مقطع کارشناسی ارشد
رشته مدیریت
ترم دو
نظرسنجی نظرسنجی دروس
فایل ها



Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus