گزارش دروس
عنوان درس تصميم گيري در مسائل مالي
نام استاد دكتر تهراني
نام دستیار آقاي ميرلوحی
آخرین وضعیت خاتمه يافته
کارشناس تولید خانم رياضي
تعداد واحد 3
تعداد فصل 7
دانشکده مديريت
مقطع کارشناسی ارشد
رشته حسابداري
ترم دو
نظرسنجی نظرسنجی دروس
فایل ها ---

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus