گزارش دروس
عنوان درس مباحث جاري در حسابداري
نام استاد دكتر مهراني
نام دستیار آقای گنجی
آخرین وضعیت خاتمه يافته
کارشناس تولید خانم ریاضی
تعداد واحد 2
تعداد فصل 5
دانشکده مديريت
مقطع کارشناسی ارشد
رشته مدیریت
ترم یک
نظرسنجی نظرسنجی دروس
فایل ها ---

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus