گزارش دروس
عنوان درس بازاريابي صنعتي
نام استاد دكتر حقيقي
نام دستیار آقای کرمی
آخرین وضعیت خاتمه يافته
کارشناس تولید خانم عارفي
تعداد واحد 2
تعداد فصل 8
دانشکده مديريت
مقطع کارشناسی ارشد
رشته مدیریت
ترم دو
نظرسنجی نظرسنجی دروس
فایل ها ---

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus