گزارش دروس
عنوان درس بازارشناسي و مسائل بازار
نام استاد دكتر آقازاده
نام دستیار آقاي خواجه اميرلو
آخرین وضعیت خاتمه يافته
کارشناس تولید خانم رياضي
تعداد واحد 2
تعداد فصل 11
دانشکده مديريت
مقطع کارشناسی ارشد
رشته مدیریت
ترم دو
نظرسنجی نظرسنجی دروس
فایل هاCopyright © 2012 Apycom jQuery Menus