گزارش دروس
عنوان درس مديريت استراتژيك بازاريابي
نام استاد دكتر حقيقي
نام دستیار آقای خانلري
آخرین وضعیت خاتمه يافته
کارشناس تولید خانم عارفی
تعداد واحد 3
تعداد فصل 5
دانشکده مديريت
مقطع کارشناسی ارشد
رشته مدیریت
ترم دو
نظرسنجی نظرسنجی دروس
فایل ها ---

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus