گزارش دروس
عنوان درس مديريت منابع انساني
نام استاد دکترسيدجوادين
نام دستیار آقای شهبازمرادي
آخرین وضعیت خاتمه يافته
کارشناس تولید خانم کاوسی
تعداد واحد 2
تعداد فصل 20
دانشکده مديريت
مقطع کارشناسی ارشد
رشته مدیریت
ترم سه
نظرسنجی نظرسنجی دروس
فایل ها ---

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus