گزارش دروس
عنوان درس مديريت تكنولوژي و نوآوري
نام استاد دكتر جعفرنژاد
نام دستیار آقای اختيارزاده
آخرین وضعیت خاتمه يافته
کارشناس تولید خانم عارفی
تعداد واحد 2
تعداد فصل 11
دانشکده مديريت
مقطع کارشناسی ارشد
رشته مدیریت
ترم دو
نظرسنجی نظرسنجی دروس
فایل ها ---

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus