گزارش دروس
عنوان درس رياضي مالي
نام استاد دكتر رضوي
نام دستیار اقای رحيمي
آخرین وضعیت خاتمه يافته
کارشناس تولید خانم ریاضی
تعداد واحد 2
تعداد فصل 3
دانشکده مديريت
مقطع کارشناسی ارشد
رشته مدیریت
ترم دو
نظرسنجی نظرسنجی دروس
فایل ها ---

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus