گزارش دروس
عنوان درس مديريت سازمان هاي پيچيده
نام استاد دكتر منوريان
نام دستیار آقای عسگری
آخرین وضعیت خاتمه يافته
کارشناس تولید خانم نجفی
تعداد واحد 2
تعداد فصل 11
دانشکده مديريت
مقطع کارشناسی ارشد
رشته مدیریت
ترم یک
نظرسنجی نظرسنجی دروس
فایل ها ---

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus