گزارش دروس
عنوان درس اقتصاد مديريت
نام استاد دكتر محمودي
نام دستیار آقاي دكتر عباسيان
آخرین وضعیت خاتمه يافته
کارشناس تولید خانم عارفي
تعداد واحد 3
تعداد فصل 9
دانشکده مديريت
مقطع کارشناسی ارشد
رشته مدیریت
ترم یک
نظرسنجی تست
فایل ها


file.txt

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus