گزارش دروس
عنوان درس حقوق اساسي
نام استاد دكتر جاويد
نام دستیار --
آخرین وضعیت خاتمه يافته
کارشناس تولید خانم نجفي
تعداد واحد 2
تعداد فصل 0
دانشکده مديريت
مقطع کارشناسی
رشته مدیریت
ترم یک
نظرسنجی نظرسنجی دروس
فایل ها ---

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus