گزارش دروس
عنوان درس زبان 1و2
نام استاد دكتر ونوس
نام دستیار آقای کرمی
آخرین وضعیت خاتمه يافته
کارشناس تولید خانم عارفی
تعداد واحد 2
تعداد فصل 23
دانشکده مديريت
مقطع کارشناسی
رشته مدیریت
ترم دو
نظرسنجی نظرسنجی دروس
فایل ها ---

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus