گزارش دروس
عنوان درس رياضي و كاربرد آن در مديريت
نام استاد دكتر رحماني
نام دستیار آقای محمدرائی
آخرین وضعیت خاتمه يافته
کارشناس تولید خانم عارفی
تعداد واحد 3
تعداد فصل 9
دانشکده مديريت
مقطع کارشناسی
رشته مدیریت
ترم سه
نظرسنجی نظرسنجی دروس
فایل ها ---

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus