گزارش دروس
عنوان درس رياضي 2
نام استاد دكتر رحماني
نام دستیار آقای موسوی
آخرین وضعیت خاتمه يافته
کارشناس تولید خانم عارفی
تعداد واحد 3
تعداد فصل 8
دانشکده مديريت
مقطع کارشناسی
رشته مدیریت
ترم دو
نظرسنجی نظرسنجی دروس
فایل ها ---

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus