گزارش دروس
عنوان درس مباني سازمان
نام استاد دكتر سيد جوادين
نام دستیار آقای رايج
آخرین وضعیت خاتمه يافته
کارشناس تولید خانم نجفی
تعداد واحد 2
تعداد فصل 14
دانشکده مديريت
مقطع کارشناسی
رشته مدیریت
ترم یک
نظرسنجی نظرسنجی دروس
فایل ها ---

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus