به پرتال اداره تولید محتوای آموزش الكترونيكي خوش آمدید
وظايف و خدمات اداره

وظیفه اصلی واحد تولید محتوا

- نظارت بر روند تولید نسخه الکترونیکی دروس از زمان معرفی درس به مرکز تا زمان ارائه بر روی سامانه, ارائه راهکارهای بهینه سازی روند تولید با توجه به استانداردهای نوین تولید   

خدمات واحد تولید محتوا

- حمايت از دانشكده هايي كه قصد توليد محتواي الكترونيكي دارند

- توجيه و پشتيباني اساتيد تدوينگر در فرآيند تدوين و توليد

- راه اندازي استوديوي ضبط فيلم و صدا در مركز آموزش هاي الكترونيكي

- همكاري با توليدكنندگان حرفه اي محتوا

- همكاري با سايت هاي رسمي ارائه دهنده محتواي الكترونيكي

 

وظیفه اصلی واحد دوره هاي تلفيقي و متفرقه

- فراهم نمودن امكان استفاده از خدمات سامانه يادگيري الكترونيكي در سطح  دوره هاي حضوري دانشگاه در كليه مقاطع به منظور توسعه  فرهنگ كاربرد ICT در بين اساتيد و دانشجويان، حذف رفت و آمدهاي غيرضروري در فرايند آموزش، بهره مندي از ابزارهاي مديريتي و كنترلي در فرايند آموزش و حذف محدوديت زماني و مكاني جهت تعامل استاد و دانشجو

- فراهم نمودن امكان استفاده از خدمات سامانه يادگيري الكترونيكي در سطح دانشگاه جهت تعامل اساتيد و پژوهشگران
خدمات واحد دوره هاي تلفيقي و متفرقه

- ثبت دروس حضوري در سامانه آموزش الكترونيكي تنها با دريافت كد 9 رقمي درس

- پشتيباني اساتيد متقاضي دوره هاي تلفيقي

- پشتيباني دانشجويان دوره هاي تلفيقي

- تخصيص محيط هاي تعاملي مجازي غير درسي به اساتيد و پژوهشگران

- پشتيباني محيط هاي تعاملي

پورتال سازمانی , پرتال سازمانی