به پرتال اداره تولید محتوای آموزش الكترونيكي خوش آمدید
اهداف اداره

اداره توليد محتوا و دوره هاي تلفيقي مركز آموزش هاي الكترونيكي دانشگاه تهران با هدف توليد محصولات آموزش الكترونيكي، محتواي دروس،‌ خودآزمايي هاي مربوط و ... فعاليت خود را آغاز نمود. در ابتدا دروس توليد شده عموما از دروس عمومي پرمخاطب بودند كه بصورت تك درس و جهت استفاده در دوره هاي حضوري دانشگاه تهران يا جهت ارائه در دوره هاي كاربردي توليد مي شدند. اما با آغاز دوره هاي مجازي اين اداره به توليد دروس مربوط به دوره ها پرداخت. هم اكنون نيز با كم شدن دروس قابل توليد در دور هاي مجازي,‌ اين اداره همچون گذشته طرح توليد دروس پرمخاطب حضوري را ارائه و دنبال نموده است.

 همچنين هم راستا با برگزاري دوره هاي مجازي,  با در نظر قرار دادن ارتقاء آموزش سنتي با به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در امر آموزش و افزايش كارآيي و اثربخشي آن, بستر استفاده از امكانات سامانه آموزش الكترونيكي را در سطح دوره هاي حضوري دانشگاه تهران به صورت رايگان تحت عنوان طرح دوره هاي تلفيقي(blended), فراهم نموده است.

اين اداره علاوه بر خدمات فوق, امكان استفاده از سامانه آموزش الكترونيكي را براي آن دسته از اساتيد و مسوولين دانشگاه كه قصد ايجاد يك محيط تعاملي مناسب جهت انجام پژوهش ها و فعاليت هاي حرفه اي خود دارند, نيز فراهم نموده است

 

در همين راستا اهداف كلي اين اداره در دسته هاي زير خلاصه شده است:

1-     تدوين و توليد دروس دوره‌هاي مجازي در رشته‌هاي مصوب دانشگاهي و در كليه مقاطع

2-     تدوين و توليد دروس دوره‌هاي مجازي تخصصي و کاربردي مورد نياز صنعت و جامعه

3-     تدوين و توليد دروس عمومي و پايه پرمخاطب در دوره هاي حضوري دانشگاه

4-     فراهم نمودن بستر استفاده از امكانات سامانه آموزش الكترونيكي در سطح دوره هاي حضوري دانشگاه

5-     فراهم نمودن بستر الكترونيكي غير درسي براي اساتيد و مسوولين دانشگاه جهت انجام برخي تعاملات 

6-     به کارگيري و رواج آخرين و مناسب ترين دستاوردهاي نوين يادگيري الكترونيكي در دانشگاه

پورتال سازمانی , پرتال سازمانی