آموزش الکترونیکی

آشنايي با مرکز آموزش های غیرحضوری

معرفي دروس و دوره ها

نمونه دروس


راهنما و نرم افزارهای لازم

راهنمای ثبت نام

دوره های سازمانی

نرم افزارهای مورد نیاز

ورود اعضاء

ورود به سيستم

تصویر محتوا
لینک های مرتبط

جهاددانشگاهي واحد تهران

معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی تهران


اخبار و اطلاعیه های آموزشی

تهیه و تدوین فیلم های آموزشی پودمان تعلیم و تربیت در خانواده

تهیه و تدوین فیلم آموزشی پودمان تعلیم و تربیت در خانواده

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus