آموزش الکترونیکی

آشنايي با مرکز آموزش های غیرحضوری

معرفي دروس و دوره ها

 

راهنماها و نرم افزارهاي لازم

 نرم افزارهاي لازم

 

 

 

ورود اعضاء

ورود به جلسه وب کنفرانس

لینک های مرتبط

جهاددانشگاهي واحد تهران

معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی تهرانتصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا تصویر محتوا
اخبار و اطلاعیه ها

تهیه و تدوین فیلم های آموزشی پودمان تعلیم و تربیت در خانواده

تهیه و تدوین فیلم آموزشی پودمان تعلیم و تربیت در خانواده

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus